BRASMODELLER
- Allmän information
Det du ser i eldstaden är massiva och mycket vackra keramiska vedträn som ligger staplade över en gasbrännare. Denna ligger i en grusbädd övertäckt med ett mycket effektfullt glödmaterial.

Lågorna flammar upp oregelbundet runt veden precis som i en vanlig brasa. Brasorna eldas med gasol, naturgas eller stadsgas.
Antingen kan Du tända brasan elektriskt genom att trycka på en strömbrytare alternativt fjärrkontroll eller manuellt. Alla våra brasor är försedda med tändsäkring, vilket innebär att oförbränd gas aldrig kan läcka ut i rummet.
Väsentliga fördelar:
- Omedelbar brasa närhelst Du önskar.
- Ingen sprättande glöd med tillhörande brandrisk.
- Du slipper aska, skräp och städning.
- Inga vedbekymmer.
- Enkel att installera.
Vi erbjuder sex olika modeller.
Bredd: 26-63 cm. Djup: 26-40cm.
Alla våra brasor är CE-godkända (myndighetskrav).
Gasolförbrukning...................0,3-0,5 kg/tim
Driftkostnad..........................5-10 kr/tim
Kontakta oss för mer information: mats@varmeforalla.com